CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 468 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.005144.000.00.00.H36 Mức độ 4 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 1.004435.000.00.00.H36 Mức độ 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 1.005190.000.00.00.H36 Mức độ 3 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công Thương Dịch vụ thương mại
4 2.000110.000.00.00.H36 Mức độ 3 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công Thương Dịch vụ thương mại
5 2.001535.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Sở Công Thương Điện
6 2.001249.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Sở Công Thương Điện
7 2.000648.000.00.00.H36 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
8 2.000645.000.00.00.H36 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
9 2.000637.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
10 2.000626.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
11 2.001646.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
12 2.000640.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
13 2.000622.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
14 2.001630.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
15 2.000197.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước